Velkommen til Verdi1 AS

Skadetakstmannen i Florø!

Hvem er Verdi1 AS

Firmaet ble etablert i 2000 under navnet Florø Snekkerservice AS. Frem til 2014 drev firmaet kun som utførende innen byggfaget. Ved overgang til takseringstjenester i 2014 endret vi navnet til Verdi1 AS. 

Takstmann Frode Langedal 46 år, utdannet tømrer og byggmester. Frode har 23 års erfaring som utførende tømrer før han i 2014 gikk over til fulltidsstilling som takstmann med hovedprioritering på skadetaksering. 

Verdi1 as medlem av Norsk takst (tidligere Norges Takseringsforbund NTF) og innehar autorisasjon innen skade og boligtaksering.

Hvor er vi

Verdi1 as har kontor i Hjellegata 4. 6900 Florø. 

Det utføres skadetakster i mange nærliggende kommuner som Bremanger, Naustdal, Førde, Jølster, Høyanger, Fjaler, Gaular, Gloppen, Vågsøy og Askvoll.

Priser

Skade- og reklamasjonstakst utføres etter medgått tid og materiell.

Vi leverer Skade- og reklamasjonstaksering for kunder lokalt i Florø, men er fleksibel og dekker mange andre kommuner i Sogn og Fjordane.

Autorisasjoner

Verdi1 as er medlem av Norsk takst (Tidligere Norges Takseringsforbund) og har autorisasjon innen følgende områder:

Skadetaksering

  • Skadetaksering

  • Skjønn

  • Naturskadetaksering (Landbruksdirektoratet)

  • Naturskadetaksering (Norsk Naturskadepool)

Verditakst

  • Boligverdi

  • Boligtilstand

Nyttige lenker:

Vi er medlem av Norges største nettverk av profesjonelle takstmenn