Våre tjenester

Hvem er Verdi1 AS

Firmaet ble etablert i 2000 under navnet Florø Snekkerservice AS. Frem til 2014 drev firmaet kun som utførende innen byggfaget. Ved overgang til takseringstjenester i 2014 endret vi navnet til Verdi1 AS. 

Takstmann Frode Langedal 47 år, utdannet tømrer og byggmester. Frode har 23 års erfaring som utførende tømrer før han i 2014 gikk over til fulltidsstilling som takstmann med hovedprioritering på skade og reklamasjonstaksering. 

Verdi1 as medlem av Norsk takst (tidligere Norges Takseringsforbund NTF) og innehar autorisasjon innen skade og boligtaksering.

Hvor er vi

Verdi1 as har kontor i Hjellegata 4. 6900 Florø. 

Det utføres skade og reklamasjonstakster i Kinn kommune samt mange nærliggende kommuner som Bremanger, Sunnfjord, Høyanger, Fjaler, Gaular, Gloppen, og Askvoll.

Priser

Skade- og reklamasjonstakst utføres etter medgått tid og materiell.

Vi leverer skade- og reklamasjonstaksering for kunder i mange kommuner i gamle "Sogn og Fjordane"

Ta kontakt for en prat.  

Autorisasjoner

Verdi1 as er medlem av Norsk takst (Tidligere Norges Takseringsforbund) og har autorisasjon innen følgende områder:

Skadetaksering

  • Skadetaksering

  • Skjønn

  • Naturskadetaksering (Landbruksdirektoratet)

  • Naturskadetaksering (Norsk Naturskadepool)

Verditakst

  • Boligverdi

  • Boligtilstand

Takstnett utfører egneutviklet kontrolltakst for flere forsikringsselskap. 

Kontrolltaksten er en kvalitetssikring av hele skadeprosessen, dette er en kontroll som forsikringsselskapene bestiller hos oss og som  omfatter en besikt hos forsikringstager hvor det blandt annet blir en vurdering av utført arbeid, kontrollmålinger av areal, samt en gjennomgang med forsikringstager hvordan en har opplevd håndteringen av skadesaken. 

Nyttige lenker:

Vi er medlem av Norges største nettverk av profesjonelle takstmenn